SDG 10

Ongelijkheid verminderen

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid komt voor op mondiaal niveau, maar daarnaast bestaat er ook welvaart- en welzijnsongelijkheid op nationaal niveau. Een gelijke samenleving waarin iedereen gelijke rechten heeft ongeacht geaardheid, afkomst, leeftijd of politieke voorkeur is helaas wereldwijd niet overal vanzelfsprekend. 

Het is de taak van de Facility Manager om ervoor te zorgen dat werknemers zich gewaardeerd en op hun gemak voelen binnen de organisatie. De Facilitaire Afdeling is vaak afhankelijk van uitvoerend personeel. Het werk is vaak ongeschoold maar zeer belangrijk. Bovendien biedt dit een uitstekende kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aansluiting te vinden bij de beroepsbevolking. De Nederlandse overheid stimuleert door middel van de participatiewet hun deelname aan de arbeidsmarkt.

Zintuiglijke uitdaging
Ctalents is de PSO 30+gecertificeerde specialist op het gebied van ontwikkeling, begeleiding en duurzame talentmatching tussen werkgevers en werknemers met een zintuiglijke uitdaging. Bijna 65% van de mensen met een zintuiglijke uitdaging zit werkloos thuis en Ctalents wil dit duurzaam verlagen samen met haar partners. Ze kijken naar de talenten van de kandidaten, de talentbehoefte van de organisatie en de daarbij passende mogelijkheden.

Ctalents ondersteunt MBO4-, HBO- en WO-kandidaten met persoonlijk advies op basis van een compleet assessment, trainingen en workshops om de skills naar het hoogste niveau te tillen. Samen met de werkgever wordt er gezorgd voor de juiste werksetting, toegankelijkheid en gebruik van de hulpmiddelen. Van administratief ondersteuner tot consultant. Van marketeer tot accountant. Van starter tot professional. Bijna alles is mogelijk in heel Nederland. Werkgevers zoals de ABN-AMRO, Rabobank, Ministeries en diverse MKB-organisaties werken hier al mee. 90% van de kandidaten heeft na een jaar nog steeds een baan. Het is dus niet de vraag of het kan, maar wanneer het kan. Een mooie verrijking en tevens een mooie invulling voor social return, quotumwet en inclusie ambities.


Werknemerscoöperaties
Helpgewoon is een netwerk van werknemerscoöperaties waar mensen in een kleinschalige omgeving werken. De werknemers zijn gepassioneerd over hun beroep, hebben controle over hun leven, hebben zeggenschap en hebben volledige aandacht voor hun werk.

Het basisprincipe is hierbij: bijdragen aan een betere en schonere wereld die zich richt op mens en natuur, een billijke verdeling van middelen en participatie. Schoongewoon is een voorbeeld van zo een werknemerscoöperatie. Medewerkers beslissen samen over nieuwe opdrachten, planningen, inkoop van middelen en hun benadering van werken. Het resultaat hiervan is dat iedereen betrokken is, het verzuim is laag en de klanten zijn blij. Bovendien is het uurloon van de medewerkers hoger, omdat er geen managers bij betrokken zijn. Deze duurzame en vertrouwde vorm van samenwerking is toegankelijk voor iedereen.