Ifmec research 2005

Shared Service Centres and FM

In 2006 was het thema van het onderzoeksjaar net als dit jaar de samenwerking tussen HRM en FM. Toen bleek dat de samenwerking vooral plaatsvond op de onderste twee gebieden van het model van Ulrich: de administratieve kant. 

Uit de 24 uur van Doorn is een lijst met tien samenwerkingsthema’s naar voren gekomen. Deze thema’s zijn:

  • Duurzame inzetbaarheid
  • In- en outsourcing
  • Medewerkerstevredenheid
  • Werving en positie op de arbeidsmarkt
  • Verzuim
  • Veiligheid
  • Participatiewetgeving
  • Mobiliteit
  • Werk-/privébalans
  • Arbeidsomstandigheden

Uit de lijst met samenwerkingsthema’s is te zien dat de samenwerking dit jaar wat meer gezien wordt in de bovenste twee gebieden van het model van Ulrich. Dit is terug te lezen in ons volgende boekje "De samenwerking tussen FM en HRM".

Model Ulrich