SDG 9

Industrie, Innovatie en Infrastructuur

SDG 9 - Industrie, Innovatie en Infrastructuur

SDG 9 - Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Bij SDG negen wordt er gekeken naar de bouw van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en het stimuleren van innovatie.

Hoe blijven bedrijven concurrerend in een tijd waarin (informatie)technologie voor een exponentiële groei en verspreiding van innovaties zorgt. Facility Managers stimuleren en ondersteunen deze veranderingen door de ontwikkeling van smart workplaces.

Hightech maakindustrie
Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven huisvest bedrijven uit de hightech maakindustrie. De Campus brengt mensen en organisaties bij elkaar om samenwerking te stimuleren en zo innovatie in het maakproces te creëren.

De gehuisveste bedrijven maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en komen makkelijk in contact met elkaar en nieuw talent op BIC. Korte lijnen en gedeelde faciliteiten, zoals clean rooms, maken dit mogelijk. Binnen het ecosysteem van BIC wordt er zo onder andere gewerkt aan de volgende pijlers: klimaat en energie, innovatie, talentontwikkeling en gebouwen.

Binnen BIC wordt een inclusieve en duurzame industrialisering bevorderd. Het pand is in zijn geheel modulair wat flexibiliteit en efficiëntie garandeert met verbetering van de ketenperformance als resultaat. De diversiteit in huurders stimuleert de innovatie en de samenwerking. Zo vindt er bijvoorbeeld uitwisseling plaats tussen productiebedrijven en kennisinstellingen, waarbij studenten een werkplek kunnen krijgen bij deze productiebedrijven.


Robotica in de schoonmaak
Het werk in de schoonmaak branche is fysiek zwaar en er is sprake van vergrijzing. Om mensen tot aan hun pensioen vitaal aan het werk te houden, is Hago Next begonnen met het inzetten van robotstofzuigers die het stofzuigen, een van de zwaarste schoonmaaktaken, grotendeels als taak wegneemt. Hierdoor verwacht Hago Next meer medewerkers dagschoonmaak aan te kunnen bieden en het toekomstig ziekteverzuim verder te beperken. Deze robotstofzuiger is in een pilot actief bij The Edge.


Zonnefolie
Bij Vopak staat innovatie hoog in het vaandel. Daarbij worden nieuwe technologieën onderzocht en investeert Vopak om nieuwe oplossingen mogelijk te maken. Zo is er een test gedaan met zonnefolie op het dak van een opslagtank. De zonnefolie heeft onder andere als voordeel dat er minder gewicht op het tankdak komt en is qua vorm flexibel. Wellicht geeft dit in de toekomstmogelijkheden om meer oppervlakken van zonnefolie te kunnen voorzien.

Een ander voorbeeld is de recente investering van Vopak in Hydrogenious. Dit bedrijf heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waardoor waterstof op een veilige en economische manier kan worden opgeslagen en vervoerd. Samen met andere bedrijven wordt momenteel onderzocht of dit ook op grotere schaal kan worden toegepast. Dit zou een doorbraak kunnen betekenen voor het opslaan en vervoeren van groene energie.