SDG 7

Betaalbare en duurzame energie

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

De wereldwijde vraag naar energie groeit. Fossiele brandstoffen raken op en het verbruik draagt bij aan het broeikaseffect en de klimaatverandering. We moeten daarom overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Onroerend goed is verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik in Nederland.

Facility Management is veelal verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer. Daardoor liggen er grote kansen binnen het facilitaire werkveld om op deze manier bij te dragen aan de energietransitie.

CO2-neutrale oplossingen als een service
ENGIE streeft als koploper in de duurzame verandering naar een energie neutrale maatschappij en heeft met haar visie ‘Zero Carbon Transition As A Service’ een ‘asset based’ strategie. Hiermee zijn zij bereid te investeren in de ontwikkeling van het pand en de bijbehorende omgeving. Vanuit dit eigenaarschap stelt ENGIE vervolgens het gebruik ter beschikking aan de gebruiker(s). Het gaat hierbij om alles wat gebouwgebonden is en waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, wat een IP-adres heeft en wat op afstand kan worden beheerd. Van gebouwbeheer, brandbeveiliging, parkeerbeheer tot toegangscontrole, technische onderhoud van elektrotechnische installaties, gebouwautomatisering, energievoorziening en energiebeheer.

Een concreet voorbeeld is Sustainable Asset Management (SAM) van ENGIE. SAM is een modulair asset management systeem, gebaseerd op de wettelijke norm ISO 55001. SAM integreert álle assetmanagementgebieden, van financieel beheer tot risicobeheer en van energiebeheer tot onderhoudsplanbeheer. Zo ontstaat er beter inzicht in de risico’s, kosten en prestaties van assets. Diverse klanten hebben hier al concrete resultaten geboekt.


Hernieuwbare energie +
De High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is duurzamer geworden met behulp van de Trias Energetica- Methodologie. Ten eerste is het doel om de energievraag van gebouwen te beperken. Ten tweede wordt energie duurzaam opgewekt.

HTCE installeert 30.000 zonnepanelen op alle daken, wat deels wordt gefinancierd met overheidssubsidies. Eén van de meest toonaangevende organisaties op het gebied van Solar Research & Development bevindt zich op HTCE. Binnen het project van de zonnepanelen testen dat bedrijf de zonnecellen die ze zelf hebben ontwikkeld aan de gevel van hun eigen gebouw. Dit versnelt innovatie op het gebied van zonne-energie en maakt het zichtbaar op HTCE.

De derde stap van de Trias Energetica-methodologie is het opslaan en delen van energie. HTCE maakt gebruik van een koude-warmteopslag. Deze opslag  koelt en verwarmt gebouwen. In de toekomst zal er een warmte-overschot ontstaan, deze warmte wordt gedeeld met het plaatselijke zwembad van de gemeente Eindhoven. Het overschot zou verspilling zijn als het niet voor andere doeleinden gebruikt zou worden.