SDG 11

Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

De helft van de wereldbevolking is woonachtig in stedelijke gebieden. De wereldbevolking die in deze steden woont zal de komende jaren alleen maar toenemen. Duurzame groei is één van de uitdagingen waarmee steden in de toekomst zullen worden geconfronteerd.

Facility Management kan bijdragen aan duurzame groei door gebouwen, buurten en steden te onderhouden. Duurzame en intelligente gebouwen helpen de CO2-uitstoot te verlagen.

Leveranciers HUB
De UvA-HvA kreeg in 2019 wekelijks zo’n 1250 pakketten bezorgd voor diverse locaties verspreid over Amsterdam. Ook vragen de panden om bevoorrading voor schoonmaakdiensten, sanitaire voorzieningen en catering en is er transport nodig voor afvalinzameling. Daarmee heeft de UvA-HvA als grote afnemer een belangrijke rol in de verduurzaming van de logistiek in de stad.

De UvA-HvA werkt aan deze verduurzaming doordat sinds 2016 steeds meer goederen van diverse productgroepen centraal afgeleverd worden op een vaste hub, een locatie aan de rand van de stad. Vanuit daar worden de goederen gebundeld en met elektrische voertuigen verspreid naar locaties van de UvA- HvA. Op deze manier is het aantal vervoersbewegingen van en naar de UvA- HvA aanzienlijk verminderd. Het aantal gereduceerde kilometers in de logi- stieke ketens van leveringen voor de UvA-HvA ligt tussen de 50.000 en 100.000 km per jaar. Tevens is het aantal aflevermomenten met 15 à 20% verminderd.

Het bijzondere aan deze hub is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit concept bij leveranciers wordt gelegd. Naast de levering van goederen op de hub, wordt ook nagedacht over een optimale inpandige verspreiding van goederen, aangezien bevoorrading niet stopt bij de voordeur. Volgens de UvA- HvA is het belangrijk te werken in een “innovatie-ecosysteem”, het uitwerken van plannen in samenwerking met ketenpartners, concurrerende bedrijven, overheden en kennisinstellingen.


Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft de doelstelling van het akkoord van Parijs overgenomen. Tegen 2030 willen ze 55% van hun CO2-uitstoot verminderen en 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. De ambitie is om Amsterdam tegen 2050 volledig circulair te hebben gemaakt.

De stad Amsterdam groeit en daarom zal het doel worden toegespitst op de bouw. Amsterdam omarmt het gebruik van hernieuwbare en secundaire materialen. Hergebruik en recycling van materialen die vrijkomen bij renovatie- en sloopwerkzaamheden aan gebouwen helpen de cirkel van grondstoffen te sluiten. Dit is een vorm van bouwen waarbij woningen betaalbaar worden en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de circulaire economie.

Carnivoor? Geef het door!
In september nam de gemeenteraad van Amsterdam de motie ”Carnivoor? Geef het door!” aan. Hiermee werd de norm omgedraaid: vergaderlunches, borrels of evenementen bij de gemeente zijn standaard vegetarisch. Degenen die vlees of vis willen eten kunnen dit doorgeven. Ook het aanbod van lunches in de bedrijfskantines verandert. Het aanbod zal voor 80% vegetarisch zijn. Met dit initiatief draagt de gemeente Amsterdam bij aan een CO2-neutrale organisatie. Duurzaam eten speelt daarbij een belangrijke rol.

Leveranciers HUB
De gemeente Amsterdam heeft zo’n 100 werklocaties door de stad. Deze moeten bevoorraad worden met verschillende facilitaire producten. Sinds 2013 experimenteert de gemeente Amsterdam, samen met de Hogeschool van Amsterdam, als een van de koplopers in de wereld met een hub (een opslag-/overslagpunt aan de rand van de stad) en de bijbehorende stadslogistiek. Om te voorkomen dat iedere leverancier apart de stad inrijdt om producten te leveren, brengen zij het naar één centrale HUB aan de rand van de stad. Vervolgens worden de producten gebundeld en van de hub richting een gemeentelocatie waar de goederen voor bestemd zijn, vervoerd. Dit gebeurt door uitstootvrije voertuigen. De samenwerking op dit gebied is succesvol en in 2020 breidt de gemeente de HUB en het aantal deelnemende leveranciers uit. Naast facilitaire producten, worden ook ICT- producten onderdeel van de logistieke samenwerking, en onderzoekt de gemeente of ook retourstromen via de HUB hun weg terug kunnen vinden