SDG 1

Geen armoede

SDG 1 - Geen armoede

SDG 1 - Geen armoede

Armoede is nog steeds de meest bekende en meest urgente vorm van alle welzijnsproblemen ter wereld. Het is niet alleen een probleem in ontwikkelingslanden, maar ook in welvarende landen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen extreme armoede en stille armoede. Extreme armoede impliceert de ongelijke verdeling van rijkdom tussen landen. Stille armoede betekent dat rijkdom ongelijk verdeeld is binnen een land.

Facility Management kan bijdragen aan individuele economische groei en sociale vooruitgang. Door nieuwe routes naar de arbeidsmarkt te creëren.

Leer, werk en maak verbinding!Gemeenten in Nederland, CSU en diverse opleidingspartijen werken intensief samen om programma’s te ontwikkelen voor mensen met een (tijdelijke) verblijfs- vergunning. Het aanbieden van opleidingen en werkervaring kan een bijdrage leveren aan een vlottere integratie en inburgering. Het gevoel om ‘ergens bij te horen’ is voor statushouders van essentieel belang. De taalbarrière is namelijk groot. Het programma zorgt ervoor dat statushouders worden getraind en opgeleid om professionele schoonmaakmedewerkers te worden. Hierdoor wordt de stap naar een betaalde baan en daarmee de kans op een carrière en meer welvaart gestimuleerd. Het hoofddoel is om perspectief en zekerheid te bieden aan deze kwetsbare maar veelbelovende groep in de samenleving. Perspectief wordt geboden door het aanbieden van zowel een basisvakopleiding tot schoonmaakmedewerker evenals trainingen Nederlandse taal en Nederlandse werkcultuur. Het uitgangspunt is dat de deelnemers na het traject bij CSU in vaste dienst treden.