Meer informatie over:

Doe eens duurzaam! FM & de SDG's

Facility Management heeft op het behalen van de SDG's binnen organisaties een grote invloed, maar dit is vaak onvoldoende doorgedrongen in de top van organisaties. Ifmec stelt namelijk dat de bijdrage aan het behalen van de SDG’s binnen bedrijven en instellingen via de as van Facility Management loopt. FM kan worden gezien als een strategische discipline met een operationele focus, die productie in organisaties mogelijk maakt.

  • Research
Lees meer

Videoproductie: Doe eens duurzaam!

Doe eens duurzaam! is dé videoproductie over hoe het facilitaire werkveld kan bijdragen aan het behalen van de 17 SDG's.

Lees meer

SDG 1 - Geen armoede

Facility Management kan bijdragen aan individuele economische groei en sociale vooruitgang. Door nieuwe routes naar de arbeidsmarkt te creëren.

Lees meer

SDG 2 - Geen honger

Facility Management is meestal verantwoordelijk voor de verstrekking van voedsel en dranken in ziekenhuizen, kantoren, scholen en andere organisaties. Gezond en smakelijk eten zorgt ervoor dat gasten zich gelukkiger en energieker voelen.

Lees meer

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

De beslissingen van de afdeling Facilitair hebben een grote invloed op de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Het beheer van het binnenklimaat, catering en andere voorzieningen in het gebouw hebben een directe impact op medewerkers en gasten.

Lees meer

SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Facility Management is een vakgebied met praktisch opgeleide mensen. Facilitaire bedrijven kunnen bijdragen aan kwaliteitsonderwijs door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden.

Lees meer

SDG 5 - Gendergelijkheid

Facility Management is een vakgebied waar mannen vaak besluitvormende functies vervullen. Tegenwoordig krijgen meer vrouwenmanagementposities aangeboden in het Facilitaire Werkveld. In Nederland wordt op het gebied van Facility Management het doel, om 30% van het topmanagement vertegenwoordigd te laten zijn door vrouwen, nog niet gehaald.

Lees meer

SDG 6 - Schoon water en sanitair

Als Facility Manager ben je mogelijk verantwoordelijk voor leidingwater en sanitaire voorzieningen binnen een organisatie. Toiletten bijv. moeten tegenwoordig niet alleen schoon zijn. Ze moeten ook bijdragen aan waterbesparing.

Lees meer

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

Facility Management is veelal verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer. Daardoor liggen er grote kansen binnen het facilitaire werkveld om op deze manier bij te dragen aan de energietransitie.

Lees meer

SDG 8 - Waardig werk en economische groei

Facility Managers leveren hierin een grote bijdrage op verschillende manieren. Ze beïnvloeden de algemene arbeidsomstandigheden van hun werknemers en collega’s. Dit doen ze door inzet van operationeel personeel in de catering, schoonmaak en beveiliging. Mensen die in deze beroepen werken hebben vaak arbeidsintensieve taken en afwijkende werktijden.

Lees meer

SDG 9 - Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Hoe blijven bedrijven concurrerend in een tijd waarin (informatie)technologie voor een exponentiële groei en verspreiding van innovaties zorgt. Facility Managers stimuleren en ondersteunen deze veranderingen door de ontwikkeling van smart workplaces.

Lees meer

SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Het is de taak van de Facility Manager om ervoor te zorgen dat werknemers zich gewaardeerd en op hun gemak voelen binnen de organisatie. De Facilitaire Afdeling is vaak afhankelijk van uitvoerend personeel. Het werk is vaak ongeschoold maar zeer belangrijk. Bovendien biedt dit een uitstekende kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aansluiting te vinden bij de beroepsbevolking.

Lees meer

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Facility Management kan bijdragen aan duurzame groei door gebouwen, buurten en steden te onderhouden. Duurzame en intelligente gebouwen helpen de CO2-uitstoot te verlagen.

Lees meer

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Facility Management heeft zowel invloed op de inkoop van facilitaire goederen als de inkoop van goederen voor de catering. Hierbij zal gekeken moeten worden naar circulariteit en een schoner en duurzamer productieproces.

Lees meer

SDG 13 - Klimaatactie

Gebouwen zijn voor meer dan 40 procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van het Nederlandse energieverbruik, daar is voor Facility Managers veel winst te behalen. Die uitstoot kun je terugdringen door kritisch naar energieverbruik, afvalverwerking, papiergebruik en logistiek te kijken en daarmee aan de slag te gaan.

Lees meer

SDG 14 - Leven in het water

Een Facility Manager speelt een belangrijke rol bij het gebruik van producten en afvalbeheer in een organisatie. Hij/zij heeft inzicht in verbruik, afvalstromen en heeft invloed op gedrag van medewerkers. Dit geeft hem/haar de mogelijkheid om het gebruik van plastic te beïnvloeden. Plastic dat anders wellicht in zeeën, oceanen en andere wateren terecht komt.

Lees meer

SDG 15 - Leven op het land

Vaak staat een Facility Manager in direct contact met de leveranciers- en afvalstromen van een bedrijf zoals netwerkexploitanten en afvalbeheerbedrijven. Hierdoor kan een Facility Manager de CO2-voetafdruk van het bedrijf beïnvloeden en verminderen.

Lees meer

SDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Veiligheid en beveiliging zijn al geruime tijd belangrijke onderwerpen binnen het facilitaire domein. Toekomstige Facility Managers staan voor een nieuwe uitdaging: veiligheid, openheid en gastvrijheid combineren in de werkomgeving. Er is een merkbare verschuiving in de eindverantwoordelijkheid binnen het beveiligingsdomein. De beveiligingsafdeling had traditioneel de eindverantwoordelijkheid. Tegenwoordig verschuift de verantwoordelijkheid meer richting het facilitaire domein.

Lees meer

SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Facility Management, ook bekend als Enabling Management, is een verbindende factor tussen alle bedrijfsonderdelen. Het primaire proces wordt ondersteund door de facilitaire organisatie met behulp van leveranciers.

Lees meer

Doe eens duurzaam! | Hanzehogeschool

Facility Management heeft op het behalen van de SDG's binnen organisaties een grote invloed, maar dit is vaak onvoldoende doorgedrongen in de top van organisaties. Ifmec stelt namelijk dat de bijdrage aan het behalen van de SDG’s binnen bedrijven en instellingen via de as van Facility Management loopt. FM kan worden gezien als een strategische discipline met een operationele focus, die productie in organisaties mogelijk maakt.

  • Research
Lees meer